http://winca.org

Tài liệu

Trang chủ / Tài liệu
# Tên file Mô tả Download
1 DK-01 Phieu Dang Ky Dich Vu 11/03/2024 Phiếu Đăng Ký Dịch Vụ
2 DK-02 Giay Xac Nhan Thong Tin 11/03/2024 Giấy xác nhận thông tin
3 DK-03 Mau Yeu Cau Thay Doi Thong Tin Khach Hang Mẫu Yêu Cầu Thay Đổi Thông Tin Khách Hàng
4 DK 03 Giấy đăng ký thay đổi thông tin WINCA Mẫu Yêu Cầu Bảo Hành Token
5 DK 03 Giấy đăng ký thay đổi thông tin WINCA Mẫu Tạm Ngưng – Thu Hồi CKS
6 Huong Dan Su Dung Token Manager Hướng Dẫn Sử Dụng Token Manager
7 File Cai Dat WINCA Token File cài đặt WINCA Token
8 Kiểm tra chứng thư số online ocsp.winca.org
9 Danh sách chứng thư số thu hồi crl.winca.org
10 Quy chế và chính sách Về chứng thư số của WINCA
SẢN PHẨM

Tiên phong giải pháp số hoá doanh nghiệp

Xem chi tiết...