http://winca.org

Chữ ký số cho thiết bị HSM

Trang chủ / Bảng giá ​/ Chữ ký số cho thiết bị HSM

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng1 năm2 năm3 năm
Giá dịch vụ4.900.0006.900.0008.900.000
Giá trước thuế4.900.0006.900.0008.900.000
VAT490.000690.000890.000
Tổng thanh toán5.390.0007.590.0009.790.000
SẢN PHẨM

Tiên phong giải pháp số hoá doanh nghiệp