http://winca.org

Chữ ký số cho cá nhân, cá nhân thuộc TCDN

Trang chủ / Bảng giá ​/ Chữ ký số cho cá nhân, cá nhân thuộc TCDN

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng1 năm2 năm3 năm
Giá dịch vụ500,000800,0001,100,000
WinCA Token300,000300,000300,000
Tổng giá chưa VAT800,0001,100,0001,400,000
VAT (10%)80,000110,000140,000
Tổng GTDV (gồm VAT)880,0001,210,0001,540,000

BẢNG GIÁ gia hạn

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 500,000 800,000 1,100,000
VAT (10%) 50,000 80,000 110,000
Tổng GTDV (gồm VAT) 550,000 880,000 1,210,000
SẢN PHẨM

Tiên phong giải pháp số hoá doanh nghiệp