http://winca.org

Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

Trang chủ / Bảng giá ​/ Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng6 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm
Giá dịch vụ660,0001,160,0001,990,0002,800,0003,000,000
WinCA Token500.000500.000500,000Miễn phíMiễn phí
Tổng giá chưa VAT1,160,0001,660,0002,490,0002,800,0003,000,000
VAT (10%)116,000166,000249,000280,000300,000
Tổng GTDV (gồm VAT)1,276,0001,826,0002,739,0003,080,0003,300,000

BẢNG GIÁ gia hạn

BẢNG GIÁ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng6 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm
Giá dịch vụ660,0001,160,0001,990,0002,600,0002,800,000
VAT (10%)66,000116,000199,000260,000280,000
Tổng thanh toán726,0001,276,0002,189,0002,860,0003,080,000
SẢN PHẨM

Tiên phong giải pháp số hoá doanh nghiệp